Warsztaty

Pracuję z grupami, wspieram Rodziców podczas warsztatów i wydarzeń rodzicielskich. Tematy, które poruszam podczas takich spotkań to m.in.:
  • Emocje w rodzinie.
  • Będę miał rodzeństwo. Jak przygotować dziecko na pojawienie się nowego członka rodziny?
  • Granice w rodzinie, czyli jak ustalać zasady dobre dla mnie, partnera i dziecka. 
  • Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci.
  • Gdy złości się rodzic, czyli rozmowy o trudnych emocjach do dziecka.
Jeżeli zainteresował Cię któryś temat, chciałbyś wziąć udział w moim warsztacie lub zaprosić mnie do współpracy – zapraszam do kontaktu