Trening Umiejętności Społecznych i Trening Zastępowania Agresji, co to jest i dla kogo?

Wiele ośrodków terapeutycznych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych w swojej ofercie posiada Treningi Umiejętności Społecznych i Treningi Zastępowania Agresji. Czym są te formy pomocy, do kogo są skierowane? W dzisiejszym wpisie pokrótce opisze każdy z nich, żeby przybliżyć Wam te formy pomocy dzieciom i młodzieży.

 Trening Umiejętności Społecznych
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma pomocy psychologicznej dla dzieci:
  • z trudnościami w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji z rówieśnikami oraz dorosłymi
  • z diagnozą ADHD, Zespołem Aspergera
  • z trudnościami w przestrzeganiu norm społecznych
  • z trudnościami w adaptacji do nowych sytuacji
TUS ma formę spotkań grupowych, podczas których dzieci bawiąc się i rozwiązując zadania, rozwijają umiejętności przydatne w funkcjonowaniu społecznym. Podczas spotkań dzieci uczą się między innymi nazywać emocje, radzić sobie z odmową oraz działać zespołowo. Zajęcia są prowadzone przez jednego lub dwóch trenerów (terapeutów), którzy modelują zachowania uczestników, tak by były zgodne z normami społecznymi.
Dlaczego warto rozwijać umiejętności społeczne?
Człowiek jest istotą społeczną, funkcjonuje w różnych grupach – formalnych, jak klasa i mniej formalnych, jak grupa na podwórku. Udział w Treningach Umiejętności Społecznych to dla dzieci z trudnościami możliwość wypracowania metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących. Grupa, która ma stałych członków oraz znaną formułę, daje poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozwijania umiejętności przydatnych w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji rówieśniczych orazpoczucia wpływu na otoczenie. Pracując przy TUS, widzę jak zmienia się funkcjonowanie dzieci, ich reakcje na działania grupowe, sposób komunikacji, a także poczucie własnej wartości.
Trening Zastępowania Agresji
Trening Zastępowania Agresji (TZA) to program zajęć, podczas których dzieci i młodzież uczą się zamieniać zachowania agresywne na prospołeczne, pewne siebie i bezpieczne. Agresja to czasami jedyny sposób, jaki dzieci znają w celu poradzenia sobie z trudnościami i emocjami. Podczas spotkań uczestnicy poznają alternatywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, uczą się rozpoznawać i nazywać swoje emocje. To także okazja do uczenia się wnioskowania moralnego – co jest złe, dlaczego, jakie niesie konsekwencje. Treningi mają formę spotkań grupowych, uczestnicy rozmawiają, rozwiązują zadania oraz otrzymują prace domowe, podczas których przyglądają się sytuacjom codziennym i swoim sposobom reagowania.
Konsultacja przed rozpoczęciem TUS i TZA
Przed podjęciem decyzji o udziale dziecka w TUS lub TZA konieczna jest konsultacja z prowadzącym takie zajęcia, lub psychologiem, który potwierdzi, że taka forma pracy jest wskazana.
Zdarza się, że rodzice przychodzą do mnie na konsultację, ponieważ przeczytali o TUS lub TZA i uważają, że to jest najlepsze rozwiązanie dla ich dzieci. Podczas spotkania z rodzicami i dzieckiem okazuje się, że w tym przypadku potrzebna jest inna forma pomocy, np. terapia indywidualna dla dziecka, warsztaty dla rodziców. Spotkanie konsultacyjne ze specjalistą pozwoli dobrać najlepszą formę pomocy dla dziecka i rodziny.
Na zakończenie
Prowadząc TUS i TZA dostrzegam efekty grupowej pomocy. Udział rówieśników, możliwość modelowania swojego zachowania, otrzymywanie informacji zwrotnej od pozostałych osób, to tylko niektóre korzyści wynikające z uczestnictwa w takich spotkaniach. Również dzieci widząc zmiany w sobie i pozostałych uczestnikach, mogąc pochwalić się „sukcesami społecznymi” w szkole i poza nią, z chęcią przychodziły na kolejne zajęcia i dostrzegały sens w tych spotkaniach.
W przypadku rozwijania umiejętności społecznych, a także radzenia sobie z agresją, grupowa forma pracy z dzieckiem może się okazać najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli uważacie, że Wasze dziecko ma trudności w relacjach z rówieśnikami – zgłoście się do poradni na konsultację, aby zweryfikować Wasze wątpliwości i ewentualnie dobrać najlepszą formę pomocy. 
Dziękuję Ci za przeczytanie tego tekstu. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli pozostawisz po sobie ślad 🙂
Informacja od Ciebie to możliwość, by blog się rozwijał oraz okazja dla mnie do lepszego poznania moich czytelników.
Pozostaw komentarz — dzieląc się swoimi przemyśleniami i uwagami. Mając informację zwrotną od Ciebie, mogę tworzyć kolejne artykuły.
Udostępnij link do artykułu – jeżeli to, co napisałam jest dla Ciebie ciekawe, inspirujące lub wzbudziło w Tobie różne uczucia, daj znać swoim znajomym i prześlij im ten tekst.
Dołącz do mnie na Instagramie – znajdziesz tam fragmenty mojej codzienności, małe i większe przyjemności, a także miejsca i książki, które mnie inspirują.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *